Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Sasszemklinika háromszoros Magyar Brands díjas márka

Garancia lézeres szemműtét eredményére

Google Reviews logó
Sasszemklinika garancia Google Reviews logó
 • HU
 • EN
A legtöbb kezelést mi végeztük Magyarországon:
129.811

Játékszabályzat

„Ünnepeljük együtt a Sasszemklinika 25. születésnapját” nyereményjáték Játékszabályzata

(továbbiakban: Játékszabályzat)

1. A játék szervezője

Az „Ünnepeljük együtt a Sasszemklinika 25. születésnapját” nyereményjáték keretében a K-MED Orvosi és Üzemorvosi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 57. A. ép. fszt.1., cégjegyzékszám: 01 09 180569, továbbiakban: „Szervező”), nyereményjátékot szervez (továbbiakban „Játék”).

2. A játékban részt vevő személyek:

2.1. Általános szabályok:

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt.
 • A Játékból kizárásra kerülnek a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 • A játékban a Sasszemklinika azon páciensei vehetnek részt, akik 2022 október 3. és 2022 december 24. között lézeres szemműtéten estek át a Sasszemklinikán, hiánytalanul és helyesen kitöltötték és a kezelés napján (de legkésőbb a kezelés hetének utolsó napján) a klinikán található gyűjtőládába bedobják a nyereményjátékhoz kapcsolódó nyereményszelvényüket.
 • A játékban részt vehet mindenki, aki egy összegben (készpénzben, banki átutalással, kártyás fizetéssel) vagy részletfizetéssel, vagy egészségpénztári kártyával történő fizetési módot választott.

3. Játékba regisztrálás

3.1. A játék 25 nyertese visszanyeri a már kifizetett, egyik szemére vonatkozó kezelési díjat. A Játékos a nyereményszelvény („továbbiakba Pályázat”) kitöltésével tud jelentkezni a játékba. A nyereményszelvény letölthető innen (sasszemklinika.hu/25ev, vagy kinyomtatva szórólap formájában is megtalálható a Sasszemklinikán. A Pályázatban a Játékosnak - helyesen kell válaszolnia egy tudás alapú kérdésre (Hányadik születésnapját ünnepli a Sasszemklinika?)

 • meg kell adnia a teljes nevét (vezetéknév, keresztnév),
 • email címét
 • telefonszámát
 • születési idejét (év, hónap, nap),
 • Sasszemkezelésének dátumát
 • illetve nyilatkoznia kell, hogy („Szeretnék részt venni az Ünnepeljük együtt a Sasszemklinika 25. születésnapjátnyereményjátékon és sorsoláson, elfogadom a játékszabályzatot, az adatvédelmiszabályzatot és egyben hozzájárulok, hogy a nyeremény átvételéről fotó és/vagy videó készüljön rólam, mely képeket és videókat a Sasszemklinika marketing és PR célból szabadon felhasználhasson”).

A nyertes a játékszabály elfogadásával azt is elfogadja, hogy nyereménye csak abban az esetben vehető át, amennyiben a Sasszemklinikáról szöveges Google értékelést ír itt https://g.page/r/CYibzP6MORJREB0/review

és a Sasszemklinika Facebook (https://www.facebook.com/optikmed) oldalán és erről emailben értesítést küld az info[at]sasszemklinika[dot]hu email címre a nyeremény kiértesítését követő 7 napon belül. Az email tárgy mezőben kérjük feltüntetni „Születésnapi nyereményjáték nyertes értékelés” szöveget. Amennyiben a nyertes nem küld értesítő e-mailt, úgy automatikusan a pótnyertesekre száll át a nyeremény.

3.2. A Pályázónak a műtét napján (de legkésőbb a műtét hetének vasárnapjáig) be kell dobnia nyereményszelvényt a születésnapi nyereményjáték gyűjtőládájába. Egy pályázó csak egy nyereményszelvénnyel játszhat.

3.3. A nyereményjáték 12 héten át tart, 2022. október 3-tól 2022. december 24-ig. Minden hét hétfőjén (kivéve az utolsó hetet és a munkaszüneti napokat) az előző héten megműtött páciensek közül kerülnek kisorsolásra a nyertesek, 12 hét alatt összesen 25 nyertes. A nyereményjáték első négy hetében hetente 1 nyertest, 5. héten 2 nyertest, 6-11. héten hetente 3 nyertest, míg a 12. héten megműtöttek közül 1 nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás részleteit lásd a 5. pont 1. számú táblázatában.

3.4. A Pályázatok beérkezése után azok ellenőrzésre kerülnek és a hibásan vagy hiányosan kitöltött nyereményszelvények kizárásra kerülnek a játékból.

3.5. A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

3.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyereményszelvény sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét

3.7. A játékban nem vehetnek részt azok a páciensek, akiknek második, úgynevezett korrekciós műtétük volt.

3.8. Pályázók részt vehetnek az „Ünnepeljük együtt a Sasszemklinika 25. születésnapját” és a „Nyerő páros” nyereményjátékban is, azonban egy pályázó csak az egyik nyereményjátékban nyerhet, azaz nyertessége esetén automatikusan kizárásra kerül a másik a nyereményjátékból.

4. A nyeremények és játékban résztvevő szolgáltatások

4.1. A játék nyereményei: 25 nyertes visszanyeri a már kifizetett, egyik, saját szemére vonatkozó tényleges műtéti díjat. Pl. amennyiben a nyertesnek Sasszem PRK kezelése volt, akkor visszanyeri az egyik szemére vonatkozó, 159 000Ft-os kezelési díjat.

4.2. A nyereményjátékban résztvevő kezeléstípusok és azok maximális értéke (üzleti célú juttatásnak minősül), mely a nyertesek számára visszafizetésre kerül:

 • Sasszem PRK lézeres szemműtét: 159.000Ft
 • Sasszem No-Touch lézeres szemműtét: 199.000Ft
 • Sasszem FEMTO lézeres szemműtét: 279.000Ft
 • Sasszem FEMTO Smart lézeres szemműtét: 299 000Ft
 • Sasszem Visumax lézeres szemműtét 337 000Ft
 • Sasszem Presbymax 359 000Ft
 • Sasszem Visumax Relex Smile 467.000Ft
 • Visumax HD+ 367 000Ft

Az aktuális kezelése díjak tekintetében a https://sasszemklinika.hu/lezeres-szemmutet-arak oldal az irányadó. A Sasszemklinika fenntartja a jogot a díjak módosítására.

4.3. Amennyiben a nyertes a Sasszemklinika bármilyen aktuális kedvezményét igénybe veszi, vagy az alkalmassági vizsgálat díja levonásra kerül, akkor az általa ténylegesen befizetett, vagyis a kedvezménnyel csökkentett összeg költségének értékében nyeri meg az Üzleti célú juttatást.

4.4. Részletfizetés esetén kizárólag a kezelési díj kerül visszafizetésre, az egyéb költségek nem pl. kezelési költség, kamat.

4.5. Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

5. A játék kezdete, időtartama, sorsolás

5.1. A Játék kezdete: 2022.10.03. napján 8 óra 00 perc 01 másodperc.

5.1. A Játék vége 2022. december 24. napján 23 óra 59 perc 59 mp.

5.2. A nyereményjáték során összesen 12 alkalommal, 25 nyertes szelvény kerül kisorsolásra.

5.3. A sorsolások időpontját 2022. október 10., 17., 24., 31. (munkaszüneti napi miatt sorsolási pótnap 2022. november 2.); 2022. november 7., 14., 21., 28. 2022 december 5., 12., 19., 27. (lásd az 1. számú táblázatot).

1.sz táblázat

 

Játékosok (Pályázók) műtéti időpontja

Adott héten műtött Játékosok (Pályázók) nyereményszelvényének bedobási határideje

Az adott héten műtött pácienseink (Pályázók) sorsolásának időpontja

Kisorsolt nyertesek száma

1. hét

2022 október 3.-október 9.

2022. október 9.

2022. október 10. 8 óra 15 perc

1

2. hét

2022 október 10.-október 16.

2022. október 16.

2022. október 17.

8 óra 15 perc

1

3. hét

2022 október 17-október 23.

2022. október 23.

2022. október 24.

8 óra 15 perc

1

4. hét

2022 október 24-október 30.

2022. október 30.

2022. október 31.

8 óra 15 perc

Munkaszüneti nap miatt pót sorsolás: 2022. november 2. 8 óra 15 perc

1

5. hét

2022 október 31- november 6.

2022. november 6.

2022. november 07.

8 óra 15 perc

2

6. hét

2022 november 7-november 13.

2022. november 13

2022. november 14.

8 óra 15 perc

3

7. hét

2022 november 14-november 20.

2022. november 20.

2022. november 21

8 óra 15 perc

3

8. hét

2022 november 21-november 27.

2022. november 27

2022. november 28

8 óra 15 perc

3

9. hét

2022 november 28-december 4.

2022. december 4.

2022. december 05.

8 óra 15 perc

3

10. hét

2022 december 5-december 11.

2022. december 11.

2022. december 12.

8 óra 15 perc

3

11. hét

2022 december 12-december 18.

2022. december 18.

2022. december 19

8 óra 15 perc

3

12. hét

2022 december 19-december 24.

2022. december 24.

2022. december 27.

8 óra 15 perc

1

Amennyiben a sorsolás munkaszüneti napra esik, úgy a sorsolás a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül megszervezésre.

5.4. A Pályázóknak a műtétük időpontjának hetében (legkésőbb vasárnapig) kell bedobniuk a nyereményszelvényt a Sasszemklinikán található gyűjtőládába. Minden sorsolás alkalmával kizárólag a sorsolást megelőző héten kezelt páciensek Pályázó szelvényei játszhatnak. Pályázó csak egy sorsoláson vehet részt és kizárólag csak a saját műtéti hetének sorsolásán.

5.5. A Játék időtartama alatt minden Pályázó csak egyszer adhatja le a jelentkezését, azon a héten, amelyiken a Sasszemkezelése történt. Amennyiben a Pályázó többször dobja be jelentkezését, úgy csak az első szavazatát tekintjük érvényesnek, amely a műtét hetében került leadásra. A többi szavazatát érvénytelennek tekintjük.

A nyertes kisorsolása véletlenszerűség elvén, húzással történik.

5.6. Amennyiben páciens elmulasztotta bedobni nyereményszelvényét a kezelése hetében, úgy nem vesz részt a későbbi sorsolásokon.

5.7. Minden sorsolás alkalmával 2 pótnyertes kerül kisorsolásra.

5.8. A Játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására a fentiekben leírtak szerint kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

5.9. A Szervező a nyerteseket az egy hetes kontrollvizsgálatuk alkalmával személyesen, a klinikán értesíti, vagy az egy hetes kontrollvizsgálat napjához képest 3 napon belül emailben tájékoztatja.

5.10. Amennyiben a nyertessel a sorsolást követő 7 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek a nyertes kizárásra kerül a játékból és automatikusan a pótnyertes kapja a nyereményt.

5.11. A sorsolás összesen 3 munkavállalóból álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

5.12. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

5.13. Abban az esetben, amennyiben a nyertesek nem teljesítik a jelen szabályzatban írt feltételeket, s így kizárásra kerülnek, helyettük pótnyertesek kerülnek értesítésre a sorsolás sorrendjében.

6. Üzleti célú juttatások átadása

6.1. A nyeremény banki utalás formájában kerül átadásra. Személyes átvételre nincs lehetőség. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a játékost terhelik.

6.2. A nyeremények legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül kerülnek utalásra. A nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények a megjelölt idő alatt átadásra kerüljenek. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.3. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, ezen túlmenően a nyertesnek követelései nem lehetnek.

Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a https:/sasszemklinika.hu/25ev oldalán teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. Információk a játékról

7.1. A Játékról részletes információk a https:/sasszemklinika.hu/25ev weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a Sasszemklinikán elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

7.2. A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info[at]sasszemklinika[dot]hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

8. A Szervező felelőssége és kizárási szabályok

8.1. A Szervező és Lebonyolító a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok őrzése terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

8.2. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8.3. Nyereményjátékra vonatkozó általános kizárási szabályok

 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós identitással vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
 • Amennyiben a játékos kizárásra kerül, úgy nyereményre nem válik jogosulttá, ill. a nyeremény átadását követően azt köteles a szervező részére visszautalni.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

9.1. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

9.2. A játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni, ugyanis a nyereményjátékban részt vevő Játékosok a jelentkezés során a klinikán megtalálható, vagy a https:/sasszemklinika.hu/25ev oldalon letölthető nyereményszelvény kitöltésével tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékszabályzatot elolvasták és annak valamennyi feltételét elfogadják, beleértve az adatkezelésre vonatkozó szabályozást is.

9.3. Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a nyereményszelvényen megadott személyes adataikat (NÉV, SZÜLETÉSI IDŐ, LAKCÍM, EMAIL CÍM, TELEFONSZÁM, KEZELÉS DÁTUMA) a Játékkal összefüggésben a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán (https://www.facebook.com/optikmed/), Instagram csatornáján (https://www.instagram.com/sasszemklinika.hu/), illetve saját honlapján (https://sasszemklinika.hu/).

9.4. A játékos hozzájárul, hogy a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából a Szervező kezelje a megadott személyes adatokat, illetve a Játék lezárását követően marketing célú megkeresés (e-dm és telefonos kihívás) céljából tovább tárolja.

9.5. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő

9.6. A Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a Szervező vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam.

9.7. A nyertesek hozzájárulnak, hogy nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról, a kezelésről, a kezelés utáni tapasztalatokról a Szervező kép-, hang- és filmfelvétel is készítsen, amelyet a nyertes megoszt saját Facebook/Instagram oldalán és a Szervező a Szervező szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben szabadon felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett PR és marketing célú saját reklámjaiban;

9.8. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1032 Budapest, Bécsi út 183. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

9.9. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9.10. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1032 Budapest, Bécsi út 183.

9.11. A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

9.12. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat https:/sasszemklinika.hu/25ev oldalon keresztül tájékoztatja. A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása esetén ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban. Ezt emailben tudja megtenni az info[at]sasszemklinika[dot]hu keresztül az új szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. 

10.3. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.4. A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

10.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

Sasszeműek, akik a legnagyobb lézerklinika
tapasztalatában bíztak

A Sasszemklinika több mint 125.000 sikeres lézeres szemműtét tapasztalatát és az elérhető legkorszerűbb orvostechnikát biztosítja a pácienseknek. Nézze meg pácienseink Facebook ajánlását.