Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Jelentkezem az ingyenes látásvizsgálatra
Sasszemklinika háromszoros Magyar Brands díjas márka

Garancia lézeres szemműtét eredményére

Google Reviews logó
Sasszemklinika garancia Google Reviews logó
  • HU
  • EN
A legtöbb kezelést mi végeztük Magyarországon:
134.410

„Nyerj Sasszemklinika utalványt”

Játékszabályzat

1. Játék szervezője

A Creative Coffee Kft. (székhely: 6726 Szeged, Túzok utca 3/D, cg.:06-09-028259), mint Szervező nyereményjátékot hirdet az általa működtetett https://www.tiktok.com/@sasszemklinika TikTok oldalon.

2. A játék időtartama

A nyereményjáték 2023.05.18-tól 2023.05.25.-ig tart.

3. Játék menete

A Szervező a https://www.tiktok.com/@sasszemklinika  TikTok oldalon egy nyereményjátékot hirdet, ahol a játékosnak a játék időtartama alatt be kell követnie  a Sasszemklinika TikTok oldalát és a “Nyereményjáték” című videója alatt  kommentálnia kell.

A játék időtartalma alatt a feltételeknek megfelelő játékosok közül a Szervező egy 200.000 Ft értékű Sasszemklinika utalványt sorsol ki, amit a  Nyertes egy lézeres szemműtétre válhat be a Sasszemklinikán.

4. Nyeremény

200.000 Ft értékű Sasszemklinika utalvány, melyet Sasszem No-Touch, Sasszem Femto, Sasszem Femto-Smart vagy Sasszem VisuMax kezelésre tudja felhasználni, függően a Sasszemklinikán végzett alkalmassági vizsgálat eredményétől. Amennyiben a játék nyertese mindegyik felsorolt kezelésre alkalmas, akkor a Nyertes dönti el, hogy melyik nyereményt választja. A nyertes egy sikeres alkalmassági vizsgálat után tudja igénybe venni a nyereményét. 

A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható.

5. Az eredményhirdetés időpontja

2023.05.25.

6. A sorsolás menete

A Szervező az érvényesen regisztrált játékosok közül 2023. május 25-én a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) nyertes Játékost, illetve további 2 (kettő) tartalék nyertest sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános.

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előtte álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.

A Szervező a nyertessel TikTok privát üzenetben fogja felvenni a kapcsolatot első körben, akinek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül vissza kell jeleznie a Szervezőnek.

A nyertes oldalán felállt technikai hibákért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertes saját felelőssége a TikTok privát üzeneteinek ellenőrzése az eredményhirdetés ideje alatt. A határidő lejárta után való jelentkezést már nem tudunk elfogadni, és a tartaléknyertes jogosult a nyereményre. 

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A nyertes engedélyezi, hogy a nevét és esetlegesen fotóját a Szervező kommunikációs csatornáin közzé tegye.

7. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 2. pontban írt időtartam alatt eleget tesz a Játék feltételeinek és elfogadják a játék részvételi szabályzatát.

8. Személyes adatok kezelése

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott azonosító és elérhetőségi adatait kezelje, nyilvántartsa és tárolja abból a célból, hogy részére személyes megkeresés útján, postán, telefonon és e-mailben, az általa közvetített, illetve értékesített biztosítási, pénzügyi szolgáltatásra, illetve termékre vonatkozó tájékoztató-, reklám- és marketinganyagot és konkrét szolgáltatás illetve termék értékesítésére irányuló ajánlatot adjon, valamint a megküldéssel kapcsolatos (annak időpontja, tárgya és eredménye) személyes adatait kezelje, nyilvántartsa és tárolja. A játékos jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

9. Adózás és költségek

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

10. Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő (Sasszemklinika) egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen csalás, manipuláció, hamis adatokat megadása, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

A játék semmilyen módon nem szponzorált a TikTok által. Az adatszolgáltatás nem a TikTok részére, hanem a Szervező részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az production[at]thecontentcompany[dot]hu  email címen kérhető tájékoztatás.

Budapest, 2023.05.18.

Sasszeműek, akik a legnagyobb lézerklinika
tapasztalatában bíztak

A Sasszemklinika több mint 130.000 sikeres lézeres szemműtét tapasztalatát és az elérhető legkorszerűbb orvostechnikát biztosítja a pácienseknek. Nézze meg pácienseink Facebook ajánlását.